About us

TANGO COMMUNITY IN YSTAD, SOUTH OF SWEDEN, DEVOTET TO SPREAD TANGO....

LEARN TANGO!....... classes in all levels
DANCE TANGO!......practicas and milongas (dancing meetings! )
TRAVEL among friends!.... tango trips
ENJOY TANGO AS SPECTATOR!...... tango shows and events

Contact us

WHERE: Lancasterskolan, Klostergatan 10, Ystad, Sweden
WHEN : mondays 18-19.30 all levels class.... coffe break in between ...... saturdays (twice a month) PRACTICA: DANCE TANGO!
STARTING OF SPRING SEASON: 19 February 2018
STARTING OF AUTUMN SEASON: 3 September 2018
CONTACT: ystadtango@gmail.com
TEACHER: Marcela Troncoso
www.marcelatroncoso.com
PHONE US: Marcela: 0735 827978
Helga : 0700682907

Translate

Thursday, August 27, 2015

TANGO COURSE/ OPEN CLASSES TO ALL LEVELS in YSTAD with Marcela Troncoso....... TANGOKURS/ DROP IN LEKTIONER I YSTAD för ALLA NIVÅER på måndagar


Welcome to the Tango courses in Ystad, to all levels with Marcela Troncoso!
You may join the course or just attend to single classes (drop in system)SCHEDULE
6 CLASSES ON MONDAYS 18.00 -19.30


Course 1 (six classes): TECHNIQUE AND MUSICALITY. starting 7 September

• Course 2 (six classes): CONNECTION AND FLOW:  starting 19 October

  After the course will be added two optional Repetition classes (wiith focus in Technique, Musicality and Ornaments )... VENUE: Lancasterskolan, Klostergatan 10, Ystad.

PRICES:
----- Six classes course: 800 kr.
----- single class in a course: 160 kr
------Repetition´s class: 140 to participants in the course, 160 to non participants.

INCLUDED IN THE COURSE: free refreshment (traditional swedish Fika) in the pause to all students. 19.30-19.45

- You do not need to register in couple.
- Classes/ courses are open to ALL LEVELS, since we show movements in different levels of complexity.
- You may participate in single classes (DROP IN).
- Register in advance if you are attending to the whole course.
- Course is held in Swedish, but we speak english and spanish.
- Course is organized in cooperation with Ystads Tangoklubb.


INFO/ registration:
ystadtango@gmail.com
marceladebuenosaires@gmail.com
by phone: 073 582 7978

INFO ABOUT THE TEACHER:
Marcela Troncoso web site:
http://www.marcelatroncoso.com/
marceladebuenosaires@gmail.com


INFO about the event in Facebook: 
https://www.facebook.com/events/1027457620612542/


Join the Facebook group YSTAD TANGO, to get all news about courses, special classes and activities in the area:
https://www.facebook.com/groups/1597986790428328/?fref=ts


  ...............................................................................................

About the courses

COURSE 1: TECHNIQUE AND MUSICALITY
--- Thematic: Main concepts about own Technique (axis, posture, balance, pivot, disociation) Main concepts about Musicality (tempo, double, half, phrases, pause, rhythmical variations, among others...)
--- Methodology: Exercises alone, in couple, in group. Movements and figures in couple.
--- The last class will be dedicated to Technique and Musicality in MILONGA AND VALS

COURSE 2: CONNECTION AND FLOW
--- Thematic: the embrace, choosing connecting points, different possibilities of axis and balance in couple, contraposition, leading and following. Mirror movements, Directions, circular and linear movements, levels in the dance
--- Methodology: exercises in couple and in group. Movements and figures in couple.
--- The last class will be dedicated to Connection and Flow in MILONGA AND VALS.
 
 
 
 
....................................................................................................................................................
 
Välkomna till Tangokurs i Ystad, för alla nivåer med Marcela Troncoso!
Man kan också bara dropa in!

 
SCHEMA
6 LEKTIONER PÅ MÅNDAGAR 18.00 - 19.30
  • KURS 1 (6 lektioner) TANGOTEKNIK OCH MUSIKALITET: börjar  den 7 september
  • KURS 2 (6 lektioner)  SAMSPELET OCH FÖRFLYTTNING:  början 19 oktober
Efter kurser finns det två Repetitionslektioner ( med fokus på teknik, musikalitet och utsmyckningar )
PLATS: Lancasterskolan, Klostergatan 10, Ystad

PRISER
- kurs 6 lektioner : 800 kr.
- drop in lektion: 160 kr.
- Repetitions lektion:  140 kurs deltagare, 160 drop in lektion deltagare
INGÅR I KURSENS AVGIFT:  fri fika efter lektionen  19.30 -19.45

 
- Det behövs inte att komma i par.
- Lektioner/Kursen riktas till alla nivåer
- Man kan bara dropa in
- Vi pratar svenska men också engelska/spanska.
- Kursen arrangeras i samarbete med Ystads Tangoklubb

 
 
INFO/ Anmälan:
eller ring: 073 582 7978
info om Läraren:
Marcela Troncoso hemsida
INFO angående kursen på Facebook: https://www.facebook.com/events/1027457620612542/


Nyheter om kurser, speciella lektioner och olika aktiviteter i området på  Facebook grupp YSTAD TANGO:
https://www.facebook.com/groups/1597986790428328/?fref=ts
 
.........................................................................
KURSINNEHÅLL

KURS 1: TEKNIK OCH MUSIKALITET:
- Tematiskt: grundläggande koncepter angående egen teknik (hållning, axeln, balans, pivot, disociation) Viktiga koncepter inom Musikalitet ( tempo, dubble tempo, halv tempo, frasering, paus , rytmiska variationer, bl.a. )
- Metod : självträning , i par, i grupp. Rörelser och figurer i par.
- Sista lektionen ska vi arbeta med Teknik och Musikalitet i MILONGA OCH VALS

KURS 2: SAMSPELET  OCH  FÖRFLYTTNING.
 --- Tematiskt: omfamning, välja anslutningspunkter, olika möjligheter inom axeln och balans i par, motsatsställning, att föra och att  följa. Spegel rörelser, riktningar, cirkulära och linjära rörelser, nivåer i dansen
  --- Metod: övningar i par och i grupp. Rörelser och figurer i par.
  --- Den sista lektion kommer att ägnas åt Samspelet och förflyttningen i MILONGA OCH VALS


 
 

No comments:

Post a Comment