About us

TANGO COMMUNITY IN YSTAD, SOUTH OF SWEDEN, DEVOTET TO SPREAD TANGO....

LEARN TANGO!....... classes in all levels
DANCE TANGO!......practicas and milongas (dancing meetings! )
TRAVEL among friends!.... tango trips
ENJOY TANGO AS SPECTATOR!...... tango shows and events

Contact us

WHERE: Lancasterskolan, Klostergatan 10, Ystad, Sweden
WHEN : mondays 18-19.30 all levels class.... coffe break in between ...... saturdays (twice a month) PRACTICA: DANCE TANGO!
STARTING OF SPRING SEASON: 19 February 2018
STARTING OF AUTUMN SEASON: 3 September 2018
CONTACT: ystadtango@gmail.com
TEACHER: Marcela Troncoso
www.marcelatroncoso.com
PHONE US: Marcela: 0735 827978
Helga : 0700682907

Translate

Friday, November 28, 2014

SPECIAL SUMMARY OPEN CLASS about both courses of the season....... Speciell REPETITIONS DROP IN LEKTION av båda kurser i terminen

.......................................................................svensk översättning i slutet

Welcome to the Special summary open class in Ystad, at all levels with Marcela Troncoso!


THEME: SEQUENCES (special summary lesson about all sequences from both courses in the semester, to all levels)

  This lesson is a summary and deepening of the course about TECHNIQUE & MUSICALITY  as well as the course about CONNECTION- INTERACTION & DISPLACEMENT IN THE DANCE FLOOR
 More info about upcoming courses (content, theme, levels): below, at the bottom of this message

 VENUE:
  Lancaster School, Klostergatan 10, Ystad.

 PRICES:
  --- Special lesson: 160 SEK.
  included: free refreshments for all students.


- You do not need to register in couple.
- Courses / Classes are open to all levels because we are showing movements in different levels of complexity.
- You may participate in individual lessons (drop in).
- Registration in advance is required for the course.
- Lesson held in Swedish, but we speak English and Spanish.
 - Arranged in cooperation with Ystad Tango Club.


  INFO: http://ystadtango.blogspot.se/

  REGISTRATION FOR COURSES/ INFO:
  ystadtango@gmail.com
  marceladebuenosaires@gmail.com
  tel: 0735827978


  ABOUT THE TEACHER:
  MarcelaTroncosowebbplats:
  http://www.marcelatroncoso.com/
  marceladebuenosaires@gmail.com

  .................................................. ......................................

  ABOUT COURSES IN 2015 (starting in February, Mondays 18:00 to 19:30)

  COURSE 1: TECHNIQUE & MUSICALITY (8 lessons)
--- Thematic: key concepts on your own technique (axis, posture, balance, pivot, disociation) the key concepts of musicality (tempo, double, half, phrases, pause, rhythmic variations, among others ...)
--- Contents: Exercises alone, in pairs, in groups. Movements and figures in pairs.
  --- The last lesson will be about Technique and Musicality in Milonga and Vals


  COURSE 2: CONNECTION- INTERACTION & DISPLACEMENT IN THE DANCE FLOOR (8 lessons)
--- Thematic: embrace, to select connecting points, various options within the axis and balance in pairs, opposition, to lead and to follow. mirror movements, the direction in dance, circular and linear movements, levels of dance
--- Contents: exercises in pairs and in groups. Movements and figures in pairs.
--- The last lesson is the interaction and movement in Milonga and Vals


  INFO / REGISTRATION:

  Marcela Troncoso
  ystadtango@gmail.com
  marceladebuenosaires@gmail.com
  tel: 0735827978
......................................................................................................
 
 
 
 


Välkommen till den speciell Repetitions Drop in lektion  i Ystad, på alla nivåer med Marcela Troncoso!

Tema: SEKVENSER (speciell repetitions lektion av alla sekvenser från båda kurser i terminen)
 

Den här lektionen är en sammanfattningen och fördjupning av  kursen  om TEKNIK OCH MUSIKALITET  samt kursen om SAMSPELET OCH FÖRFLYTTNING I DANSGOLVET
 Mer info angående kommande kurser (innehåll, tema, nivåer): nedan, längst ned i detta meddelande 

 
  Plats:
  Lancasterskolan, Klostergatan 10, Ystad. 
 
  Priser: 
  --- Speciell lektion:  160 kr.

 ingår: fri fika  för alla studenter. 

  - Du behöver inte registrera sig i par. 
  - Kurser /Lektioner är öppna för ALLA NIVÅER, eftersom vi visar rörelser i olika nivåer av komplexitet. 
  - Du får delta i enskilda lektioner (DROP IN).
  - Anmälningen i förväg krävs till hela kursen. 
  - Lektionen hålls på svenska, men vi talar engelska och spanska.
  - Arrangeras i samarbete med Ystads Tangoklubb.
                 
INFO: http://ystadtango.blogspot.se/

Registration:
ystadtango@gmail.com
marceladebuenosaires@gmail.com
tel:0735827978


INFO OM LÄRARE:
MarcelaTroncosowebbplats:
 
http://www.marcelatroncoso.com     
marceladebuenosaires@gmail.com

.

................................................................

Om kurserna 2015 (med början i februari, måndagar 18.00 - 19.30) 

 
  KURS 1: TEKNIK OCH  MUSIKALITET (8 lektioner)
   --- Tematisk: viktiga koncepter om din egen teknik (axeln, hållning, balans, pivot, disociation)  Viktiga koncepter om musikalitet (tempo, dubbel, halvt, fraser, pausa, rytmiska variationer, bland annat ...)
   --- Innehåll: Övningar ensam, i par, i grupp. Rörelser och figurer i par.
   --- Den sista lektion blir det Teknik och Musikalitet i Milonga och Vals


 KURS 2: SAMSPELET OCH FÖRFLYTTNING I DANSGOLVET ( 8 lektioner)
   --- Tematiskt: omfamning, att välja anslutningspunkter, olika möjligheter inom axeln och balans i par, motsatsställning, att föra och att följa. Spegel rörelser, riktningen i dans, cirkulära och linjära rörelser, nivåer i dansen
   --- Innehåll: övningar i par och i grupp. Rörelser och figurer i par.
   --- Den sista lektionen blir det Samspelet och Förflyttning i Milonga och ValsINFO /ANMÄLAN:
Marcela Troncoso
ystadtango@gmail.com
marceladebuenosaires@gmail.com
 tel: 0735827978